LED Tube & LED Bulb & LED Spotlight
LED Tube Light
Untitled

T8 LED Tube 

10W @2FT 600MM  15W @3FT 900MM 

18W @4FT 1200MM 25W @5FT 1500MM  CoolWhite or WarmWhite or Pink 

NON-Dimmable

LED Bulb E14
Screen Shot 2020-06-15 at 4.25.19 PM.png

Base: E14

Emitting Colour:

CoolWhite or WarmWhite 

NON-Dimmable

LED Tube Light 
Screen Shot 2020-06-15 at 4.49.43 PM.png

T8 LED Tube

SuperBright 

18W @4FT 1200MM 25W @5FT 1500MM  CoolWhite 5500K

NON-Dimmable

LED Spotlight MR16
Screen Shot 2020-06-15 at 4.04.44 PM.png

Base: MR16

Wattage: 

4W / 6W / 8W  

Emitting Colour:

CoolWhite, Daylight or WarmWhite 

NON-Dimmable 

LED Bulb G4&G9 Base
Screen Shot 2020-06-17 at 3.57.21 PM.png

Base: G4 & G9

Emitting Colour: 

CoolWhite or WarmWhite 

NON-Dimmable

LED Bulb E27 Base
Screen Shot 2020-06-15 at 3.22.29 PM.png

Base: E27

Wattage: 

6W Filament Bulb 

7W / 9W Bulb

12W Bulb  

Emitting Colour:

CoolWhite or WarmWhite 

NON-Dimmable or Dimmable 

LED Bulb B22 Base
Screen Shot 2020-06-15 at 3.34.42 PM.png

Base: B22

Wattage: 

7W / 9W Bulb 

Emitting Colour:

CoolWhite or WarmWhite 

NON-Dimmable

LED Bulb B15
Screen Shot 2020-06-15 at 4.32.21 PM.png

Base: B15

Emitting Colour: 

WarmWhite 

NON-Dimmable

LED Spotlight GU10
Screen Shot 2020-06-15 at 4.17.35 PM.png

Base: GU10

Wattage: 

4W / 6W / 8W  

Emitting Colour:

CoolWhite, Daylight or WarmWhite 

NON-Dimmable or Dimmable